Kraanplanning:

 Tel: +31 (0)299-39 68 12

Mob: +31 (0)6-53 912 413

Fax: +31 (0)299-39 67 47

planning@mickvolendamgroep.nl

Website Mick Volendam Groep:

www.mickvolendamgroep.nl

Kantoor:

Fax: +31 (0)299-32 20 00© 2016 Rematol Volendam  Ontwerp en realisatie: Playground

Home Foto's Transportmiddelen Contact Disclaimer

Postadres: Kaper 1, 1132 PA, Volendam

Fax: +31 (0)299 - 32 20 00


Vestigingsplaats: Hamerstraat 7F, 1135 GA, Edam

Tel:  +31 (0)299-396812

Fax: +31 (0)299-396747

REMATOL VOLENDAM IS EEN ONDERDEEL VAN DE MICK VOLENDAM GROEP

DISCLAIMER:


Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming

Hoewel de informatie op de website van ReMaTol Volendam met de grootst mogelijke zorgzaamheid wordt samengesteld en  wij streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan ReMaTol Volendam geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden. ReMaTol Volendam behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. ReMATol Volendam aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.